T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Yaşama Yol Ver

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Yaşama Yol Ver

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MEVZUAT

Güncelleme Tarihi: 06/02/2017


112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği; Resmi Gazetenin 11.05.2000 tarih ve 24046 sayısı ile yayımlanmıştır.
Yeni yapılanma neticesi oluşan yeni duruma göre yönetmelik değişikliği çalışması devam etmektedir.

Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyon temin edilmesine ve Bakanlık tarafından yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektir.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği; Resmi Gazetenin 01.12.2006 tarih ve 26369 sayısı ile yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini düzenlemektir.

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI ile AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Yaşama Yol Ver Kampanyasında Ortak Çalışan Kurumlar:

13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 71 inci Maddesinde ve 17.10.2015 tarih ve 29329 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 22 inci Maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması esasları belirlenmiştir. Ancak ilgili mevzuatta trafikteki diğer araç sürücülerinin söz konusu araçlara nasıl ve ne şekilde yol vermeleri gerektiği açıkça tanımlanmamıştır. Acil tıbbi müdahale gereken durumlarda, hastaya gereken müdahalenin zamanında yapılması ve acil tıbbi müdahalenin yapılabileceği sağlık kuruluşuna hızlıca ulaştırılması hayati önem taşımaktadır.  Dolayısıyla acil yardım ambulanslarının trafikte hızlı ve güvenli seyredebilmesi can kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu konuda; ülkenin coğrafi ve sosyokültürel yapısına uygun standart bir yöntemin  (solu açma, fermuar sistemi vb.) belirlenmesi, belirlenen sonuçlara göre mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması ve ülke çapında hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Acil yardım ambulanslarına yol vermede karşılaşılan problemler ile çözüm önerilerinin taraflarca görüşülmesi ve standart bir yöntemin belirlenmesi amacı ile; Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı, Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü), Polis Akademisi Başkanlığı (Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı) Kurumların katılımı ile ortak bir çalışma yapılması planlanmaktadır.