T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Yaşama Yol Ver

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Yaşama Yol Ver

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KAMPANYA

Güncelleme Tarihi: 06/02/2017


   

112 ACİL ÇAĞRI HATTININ GEREKSİZ ARANMASININ ÖNLENMESİ  VE TRAFİKTE AMBULANSIN GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME KAMPANYASI 

GİRİŞ :


Acil Sağlık Hizmetleri, yurt geneline en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren, il merkezlerindeki Komuta Kontrol Merkezine bağlı olarak çalışan, tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistemdir.

Acil Sağlık Hizmetlerinin amacı, acil sağlık hizmeti ihtiyacı oluşan vatandaşlarımıza günün 24 saatinde ücretsiz olarak 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak ve en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır.

Hastanın durumuna göre, iklim, coğrafi ve trafik vb. koşullar göz önüne alınarak, en uygun ambulans yönlendirilerek112 Acil Sağlık hizmeti kentsel ve kırsal alanda %100 erişim ile sunulmaktadır.

Ülke genelinde 2.228’e varan yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekipleri ile acil çağrılara, kentlerde ilk 10 dakikada, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşma oranı % 90’ın üzerine çıkarılmıştır. Bakanlık bünyesinde kurulan merkezde 24 saat on-line takip yapılmakta, dijital sistem ile illerden gelen çağrılar, dijital haritalar üzerinde izlenebilmektedir. 112 Acil Sağlık  Ekran Resmi 2015-10-09 12.10.07Hizmetleri, hastaya ulaşımı ve hasta naklini en hızlı şekilde sağlamak üzere hava, kara ve deniz ambulansları ile 2014 yılında  4.027.215 hastaya tahliye ve sağlık hizmeti sunmuştur.
Mevcut haliyle bünyesinde;

 

30.000 den fazla yetişmiş personeli
4.468 adet 112 Ambulansı
293 adet Kar Paletli Ambulansı
20 adet önünde kar bıçağı bulunan Kombi Paletli ambulansı
64 adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan Ambulansı
86 adet yoğun bakım ve obez Ambulansı
16 ilde 17 adet Ambulans Helikopter
3 adet Ambulans Uçak ( bir uçak aynı anda 4 hasta nakli yapacak kapasitededir.
6 adet Deniz Ambulansı
60’tan fazla Motosikletli Acil Müdahale Ekibi
bulunmaktadır

112 ACİL ÇAĞRI HATTI


112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike oluşturan durum ortaya çıktığında aranması gereken ücretsiz olarak hizmet veren hayati derecede önemli bir hattır. 112 Acil Çağrı Hattı arandığı zaman; isim-soy isim, karşılaşılan sağlık sorununun tam olarak ne olduğu ve adres bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zaman kaybının yaşanmaması için son derece önemlidir. Hayati tehlike durumu olmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınmakta veya ulaşılamamaktadır.

2013 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 115.456.427 kez aranmış olup bu çağrıların sadece 3.980.464’ü acil vaka olarak işlem görmüş, 111.475.963 çağrı ise asılsız ihbar olarak değerlendirilmiştir.

2014 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 118.260.579 kez aranmış olup bu çağrıların sadece 4.027.2015’i  acil vaka olarak işlem görmüş, 113.866.695 çağrı ise asılsız ihbar olarak değerlendirilmiştir.

112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmesi zaman ve işgücü kaybına yol açmakta daha önemlisi gerçek acil vakalara ulaşmakta sorun yaratmaktadır. Herkesin bir gün 112 Acil Çağrı Hattını aramaya ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır.

112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranması konusu Kabahatler kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 23. Maddesi 2. Fıkrası “Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak süratiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır” hükmü taşımaktadır.

 

VAKAYA GİDERKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi nedeni ile adres bulmak öngörülenden çok daha fazla zaman alabilmektedir.
Yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçların kullanımı için güvenlik şeridi olmaması, diğer sürücülerin ambulansa yol vermemesi/verememesi, bazı saatlerde yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler, ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır.
Özellikle şehirlerarası yollarda ambulansların kullanabileceği geçiş noktaları olmaması nedeni ile karşı şeritte meydana gelen bir vakaya ulaşmak için fazladan 40-50 km mesafe gidilmesi gerekmekte ve bu durum hastaya ulaşma süresini uzatmaktadır.
Kış şartlarında doğu bölgelerde yolların kapanması başta olmak üzere ülkemizin coğrafi koşulları ve iklim şartlarından kaynaklanan nedenler hastalara zamanında ulaşılmasını zorlaştırmaktadır.
Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde mutlaka yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır.

 

GENEL AMAÇ:

Kampanyanın genel amacı şöyledir:

Kitle iletişimi ve diğer iletişim kanallarını kapsayan bir kamuoyu bilgilendirme kampanyası aracılığıyla, ulusal bazda 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalığın artırılması, seçilen illerde amaca yönelik yoğun bilgilendirme yapılması.

 

ÖZEL HEDEFLER:

Bu Kampanyanın özel hedefleri şunlardır:

Hedef 1: Bir yıl sonunda 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen gereksiz çağrı oranını % 20 azaltmak

Hedef 2: Kentsel alanda  Acil vakaya ilk 10 dakikada ulaşma oranını % 90 dan %95 oranına, kırsal alanda acil vakaya ilk 30 dakikada ulaşma oranını % 95 oranına çıkartmak. Trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğini kullanması için gerekli altyapının sağlanması için farkındalık yaratmak, ilgili kurumları bilgilendirmek.(özellikle büyük kentlerde merkezde bulunan hastane bölgelerinde ambulansın rahat seyretmesi için kentsel düzenlemelerin yapılması)

Hedef 3: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve ilçelerde ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek ( Minik 112 uygulamasının yaygınlaştırılması)

Hedef 4: Ambulansın trafikte duraksamadan ilerleme yöntemlerinin belirlenerek ( örnek: fermuar yöntemi ) toplumun bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak.

 

HEDEF KİTLE:

Hedef Kitle: Halk
Hedef Kitle: Araç sürücüleri ve sürücü adayları
Hedef Kitle: İlk ve orta öğretim öğrencileri öncelikli olmak üzere tüm öğrenciler
 

UYGULANACAK  STRATEJİLER:

Farklı hedef kitlelerine göre yapılacaklar.

Halka dönük bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları
Araç sürücülerine dönük çalışmalar
Öğrencilere dönük çalışmalar ve aktiviteler
 
HALKA YÖNELİK STRATEJİLER:

112Acil Çağrı merkezinin hayati önemi olduğunu anlatmak
Gereksiz arama yapılmasının önlenmesi amacıyla; Gereksiz aramaların tespit edildiği, Çağrıların kayda alındığı ve gereksiz çağrılara cezai yaptırımın olacağı ( mevzuat hakkında ) bilgisinin verilmesi
Trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda özen gösterilmesi konusunda mesaj verilmesi
112 Acil çağrı merkezinin önemi ile trafikte ambulansa yol verme konularında özel aktivitelerin düzenlenmesi  (Politik önderlerin, sanatçıların, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşecek PR faaliyetleri)
Kamu-üniversite-özel sektör ve uzmanlık dernekleri ile işbirliği ve ortak yaklaşımın sürdürülmesi ( hizmet verirken karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel önerilerin getirilmesi)
 

ÖĞRENCİLERE DÖNÜK STRATEJİLER:

Öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi hakkında bilgi verilmesi sağlanarak Hangi şartlarda ve nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda olumlu tutum ve davranış geliştirmesinin sağlanması,
112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve ilçelerde ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.       ( Minik 112 uygulaması )
Öğrenciler vasıtası ile bilgi broşürlerinin ebeveyne ulaştırılmasının sağlanması.
 

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK STRATEJİLER:

Trafikte yoğun olarak bulunan servis araçları, ticari taksi sürücülerine yönelik ziyaretler ve bilgilendirme faaliyetleri
Her araç sürücüsünün ambulansın önceliğine yönelik duyarlı olmasını sağlamak ve bu duyarlılığı ile trafikte savunuculuk faaliyetine destek vermesini sağlamak
Araç sürücüsü adaylarının eğitimi müfredatına ayrıntılı olarak konunun yerleştirilmesini sağlamak
 

NASIL?

112 Acil  çağrı merkezinin hayati derecede önemini anlatarak
112 Acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmesinin ölümlere neden olabileceğini anlatarak
Empati kurmasını sağlayarak
Yaşam kurtarmak için zamanla yarışan sağlık personelinin çalışma şartlarını göstererek
Acil durumlarda saniyelerin önemini vurgulayarak
Ambulans içerisindeki hastanın bir yakını olabileceğini vurgulayarak
Bu anlatımlarda duygusal yönü güçlü bir dil kullanılarak

meb.pngulastirma.pngkgm.pngtsof.png

>İçişleri Bakanlığı
>Milli Eğitim Bakanlığı
>Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
>Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı
>Belediye Başkanlıkları
>Karayolları Genel Müdürlüğü
>Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
>Servis Şoförleri ve Taksici Esnaf odaları